top of page

פסיכותרפיה

כבר לא ניתן להזמין קורס זה.

זמין אונליין
  • הסתיים
  • 12,800 שקלים חדשים
  • הברזל 11

תיאור השירות

מטרת התכנית היא להכשיר פסיכותרפיסטים, בשיטות של התערבות טיפוליות ובידע אקדמי תאורטי על פי העקרונות של גישת רותם - ReachingOut Theraputic Methodology. מודל העבודה הנלמד במסלול הלימודים, הינו מודל מתפתח של ידע מעשי ותאורטי, שמקורו בניסיון מעשי שנצבר החל משנת 1991 המגובה במחקר אקדמי של התחום, שהחל בשנת 2007 בישראל ובאנגליה. בסיומו של קורס זה הסטודנטים יהיו בעלי מיומנויות מעשיות ליישום בשדה כפסיכותרפיסטים, ויוכלו לעבוד בתחום, כחלק מצוות מקצועי ובצורה עצמאית.


פרטי איש הקשר

  • הברזל 11, תל אביב, Israel

    0504228189

    info@rotem-academic.center


bottom of page