top of page

תודה שבחרת להירשם למכללת רותם. מעכשיו, עד סיום הלימודים ואחריהם - אנחנו נהיה כאן ללוות אותך באופן אישי ולעזור בכל דבר. בהצלחה!

לצורך ההרשמה המקוונת יש להצטייד ולהעלות את הקבצים הבאים:

  • תעודת זהות/רישיון נהיגה /דרכון

  • קורות חיים עדכניים

  • תעודות ומסמכי השכלה (בגרות/תואר/קורסים והשתלמויות מקצועיות  
     

לצורך הרישום יש להסדיר את דמי הרישום בסך 250 ש"ח​ לפני שליחת הטפסים 

לתשלום מקוון

   

PayPal ButtonPayPal Button
bottom of page