top of page

הדרכת הורים במכללת רותם

לימודי הדרכת הורים

הדרכת הורים

צרכים מיוחדים

כלים שלובים אבחון טיפול והדרכה בע"מ

kelimtherapy@gmail.com

בשנות חייו הראשונות, השפעת ההורים על עיצוב נפשו והתנהגותו של הילד, הנה מכרעת. האתגר מתעצם כאשר הילד מאובחן כבעל צרכים מיוחדים. ילד שמתמודד ברמה היומיומית עם התפתחות מאתגרת מהווה מרכז עיסוק של הוריו ומשפיע על כל הסביבה המשפחתית מתוקף ממצבו, דבר המשפיע רבות על כל בני הבית. מסלול הלימודים בהדרכת הורים עם התמחות בצרכים מיוחדים פותח במטרה להכשיר אנשי מקצוע לעבודה עם משפחות בהם יש ילד עם צרכים מיוחדים.

 

למי מיועד הקורס

מסלול ייחודי זה פותח בעבור אנשי מקצוע בתחום ההורות, בוגרי תארים טיפוליים עם ניסיון בעבודה עם אוכלוסייה רגילה, מדריכי הורים בוגרי תוכניות ההכשרה השונות, ומתעניינים מתחומים אחרים אשר עונים על דרישות הסף ותנאי הקבלה לתוכנית.

משך ההכשרה

 180 שעות אקדמיות.

יום לימודים מרוכז אחד בשבוע.

החל מהשבוע העשירי יתחיל פרקטיקום מעשי של כשעה טיפולית אחת לפחות בשבוע.

הלימודים יתקיימו בקבוצות בינוניות עד 12 איש, ויכללו תיאוריה, והכשרה מעשית בהדרכה אישית וקבוצתית.

תנאי קבלה

תואר ראשון

נסיון בעבודה עם צרכים מיוחדים או בהדרכת הורים עם משפחות ללא צרכים מיוחדים

ראיון אישי

סגל המורים

Ofer.jpg

עופר ארז<