top of page

השתלמות מקצועית און ליין למדריכים, מטפלים, מאמנים ויועצים

פיתוח כישורים חברתיים

הקורס יעסוק בהעמקת ארגז הכלים של המדריך בסוגיות איתן מתמודדים הורים לילדים עם קשיים חברתיים.

הקורס יעסוק בהכרת מאפיינים של ילדים עם קשיים חברתיים ובפיתוח מיומנויות התערבות ובהקניית כישורים חברתיים. 

 

הלימודים ישלבו הרצאות, שימוש בסרטונים והדגמות.

 

משך הקורס: 42 שא

bottom of page